Inga ursäkter!!!

metmask.com älskar METE!

Vi uppmanar alla som delar vår passion att bidra till att respektera och vårda naturen och allt levande.

Att återutsätta fångad fisk är helt självklart när man vill fortsätta meta i friska och opåverkade vatten. Karp och specimenmetet och även predatorfisket har utvecklats enormt i det avseendet. Tävlingsmetet har under mer än 70 år haft regler som gör det till en mycket rättvis, rolig och hållbar sport. Det utövas av miljoner människor och omsätter miljarder kr årligen.

Reglerna för tävlingsmete underhålls av den internationella organisationen ”Federation Internationale de la pêche au coup” – FIPSed. En organisation som Sverige är ansluten till via Sportfiskarna. Därför säger man ibland ”Internationellt mete” trots att bara ”mete” eller ”tävlingsmete” är korrekta benämningar.

I tävlingsmete behandlas och återutsätts fisken varsamt och respektfullt. För alla tävlingsmetare utanför Norden och majoriteten av dagens ungdommar är det självklart att inte medvetet skada eller döda fisk enbart för sitt nöjes skull.

Tyvärr förekommer det arrangemang i de Nordiska länderna som kallas metetävlingar men som inte har något att göra med det hållbara sätt att tävlingsmeta som vi vill se. Det finns idag INGA argument för att döda fisk som inte ska ätas. Den svenska organisationen Sportfiskarna accepterar tyvärr förekomsten av dessa arrangemang där fisken dödas. De har även delat in tävlingsmetet i flera grenar där nöjesdödantet har kallats ”traditionellt mete” eller ”trad” och normalt tävlingsmete har fått epitetet ”Internationellt” (tidigare ”modernt”). Metmask tar helt avstånd från ”traditionellt mete”.

I perspektiv av sportfiskets hela globala historia är knappast ”tradmete” möjligt  att kalla en tradition. Hållbart, sportsligt och respektfullt sätt att meta har en dokumenterat mycket längre historia. 

Tävlingsmetet förekommer internationellt i ett anral grenar men dessa utgår i från vilken utrusning som kan användas – alla har skonsam återutsättning av fisken gemensamt.

Metmask anser att det är tiden är kommen att ta ställning MOT avlivning av fisk i samband med mete. Här är därför våra uppmaningar till alla meteintresserade!

-Du som deltar i metetävlingar:

Kräv av av arrangören att keepnet ska användas och mäskning ska va självklart.(Tävlingsmete är en sport och utan att kunna locka fisken så faller skicklighetsmomentet så att det i stället övergår till ett lotteri)

-Du som vill börja med tävlingsmete för första gången:

Sök upp metetävlingar där man har keepnet. Kräv att få använda mäsk. Titta i gruppen metetorget på facebook och sidan http://metetavlingar.se. Din lokala fiskeklubb ska också kunna hjälpa dig att hitta.

-Du som arrangerar tävlingar:

Utmana dig själv att visa allmänheten och speciellt ungdomar att vi bryr oss om naturen och att vi älskar vår sport. Att kräva keepnet och tillåta att man lockar på fisken är ett enkelt steg att ta.

Välj att arrangera tävlingar med keepnet och gärna på samma datum som s.k. trad. Detta så att det alltid finns ett alternativ till att döda fisk. Uppmuntra så många som möjligt att delta på tävlingar där fisken inte dödas. Acceptera inte några protester från arrangörer av trad p.g.a. datumkrock.

Se till så att du bjuder in så många som möjligt till dina tävlingar med internationella regler. Var noga med att erbjuda begränsad klass för de som inte vill utmana de allra mest erfarna!

-Du som redan deltar i metetävlingar med internationella regler och älskar METE:

Ta med juniorer och ”tradmetare” på träning och tävling. Låna ut utrustning och hjälp till, informera och stötta. Prata med arrangörer och informera om fördelarna med internationella regler. Ha ett positivt och sportmannamässigt uppträdande på metetävlingar, respektera alla medtävlare och framhäv alltid allt positivt och trevligt med metet. Du är vår sports främsta ambassadör!

Kom också ihåg: Det finns INGA ursäkter till att döda fisk som inte ska ätas.