Lag SM internationellt mete 2023

Lag SM internationellt mete 2023

Samlar här uppgifter inför årets lag SM som går av stapeln i Karlstad den 23’e och 24’e september.

Inbjudan

Inbjudan till Lag SM är publicerad på Sportfiskarnas websida. Här är länken:
https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/LAG_SM_2023%20INT%20METE%20KLARAALVEN%202023_1.pdf

Forshaga Amatörfiskeklubb:

Facebookgrupp och hemsida:
https://www.facebook.com/groups/1077409986222857
https://www.forshagaafk.com/

Lite om sträckan

Örsholmen i Klarälven Karlstad har varit arena för många metetävlingar genom åren. Där har hållits några GP tävlingar, Lag SM 1995 gick där. Karlstad Öppna var en populär återkommande öppen tävling och flera DM i Värmlandsdistriktet har körts där också, bland annat. Sträckan som oftast kallas “Stenlanne” ligger på öns östra sida, en gren av Klarälvsdeltat som kallas Kaplansälven (på kartan). Det är en böljande sandbotten över hela sträckan. Inga speciella strukturer alls men generellt är det djupare längst kanterna med dyner längre ut. Bredden är mellan dryga 55m till ca 70m som mest. På motsatta sidan från där vi fiskar är det mest vass längst stranden ut till 1-5m. Djupet ligger mellan 2 och ca 4.5m. Sträckan är inte långt från Vänern så hela dess artrikedom är möjlig i älven. De vanligaste arterna på tävling är löja, mört, stäm, brax, id och björkna. Vinnarvikter på över 20kg förekom rätt ofta förr.
Valet av teknik är ganska stort, Löjfiske, TP 8-13m med runt eller platt flöte. Bottenmete eller feeder på olika avstånd, från 25m till hela vägen över. Även bolo eller t.o.m. slider kan va alternativa metoder om strömförhållandena är lämpliga, historiskt har dessa metoder inte varit så vanliga på tävling dock.

Kända provfisken hittils i sommar. (Fram till 08/01)

Det var några år sedan det tävlades där nu men under sommaren har det provmetats en del. Av de som vi har haft kontakt med eller hört rapporter från så har det INTE kommit upp någon brax, id eller björkna. Absolut övervägande arten var stäm och mört. Stäm ofta i nästan specimenklass och mört i blandad storlek, från 30-200g. Löja har synts i skaplig mängd över hela sträckan vissa dagar, medan andra dagar endast synliga på några få peggar, om ens det. Enda större fiskarna som har rapporterats har varit några bonusborrar.
Nu sägs det “sen gammalt” att älven blir bättre i augusti-september. Fler pass kommer säkerligen att läggas där framöver där det kanske också blir lite mer fokuserat efter grövre fisk i stället för rent metod testande. Att en del mäsk nu kommer i då och lär ju säkert också va bra.

Anmälda lag.

Intresset har varit rätt stort och vi har i dag, den första augusti, dessa lag anmälda:

Seniorlag
1 FK Topp
2 Constellation Stockholm
3 Höglandsfiskarna
4 Täby Pimpelfiskare
5 Älvkrokens SFK
6 Splash
7 FK Match
8 Lidköpings SFK
9 BSMK
10 SFK Trekroken lag 1
11 SFK Trekroken lag 2
12 SFK Wasa

Juniorer
1 BSMK
2 SFK Trekroken

Vi har plats för max 15 seniorlag och 5 junior.
Kommer det fler anmälningar kommer dessa att räknas som reserver i den ordning som de har gjort färdigt anmälan och inbetalning.

2023-08-13

Djupkarta

Här hittar ni en karta över sträckan med djupkurvor inlagda. Tack till Anders Stenbäck för hjälpen med Plottning.

Djupkartan visas i Google Maps och hittas på den här adressen: https://bit.ly/lagsmdjup2023

Extremflöde 2023-08-13

Filmat av Ronny 2023-08-13

Inget mer regn nu tack!

Karlstad Öppna

Två veckor innan lag-SM så kör vi en tävling för er som vill prova på sträckan eller bara delta på en trevlig tvådagars tävling. Vi passar då på att återuppliva gamla anrika namnet Karlstad Öppna. Här finns inbjudan till den tävlingen: https://bit.ly/karlstadopen23

Mikael Nyman, Forshaga Amatörfiskeklubb